– Det är alarmerande att så många elever går igenom sin skolgång utan tillräckligt stöd. För att kunna delta i samhället på lika villkor som andra är det otroligt viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare Autism- och Aspergerförbundet.

I Sverige beräknas 23 000 skolbarn ha autism. Det bristande stödet för elever med autism har ökat med tre procentenheter, till 60 procent, sedan 2020. Åtta procent får inte något stöd alls, fast barnet behöver det. 52 procent får stöd fast inte i tillräckligt hög grad.

Stöd i skolan är avgörande för att ge elever med autism chans att nå kunskapsmålen. Orsakerna till att stödet inte är tillräckligt är framför allt ett bristande socialt stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och att personalen har låg kompetens om autism.

– Elever med autism behöver anpassningar under hela skoldagen, även raster och i skolmatsalen. Personalomsättning, besparingar och okunskap är de främsta anledningarna till det försämrade stödet. Det är viktigt att Sveriges skolpolitiker agerar för att vi ska få en skola som är till för alla barn, även de med autism, säger Gunilla Sundblad.

2022-06-01 


Ladda ner pressmeddelandet här: Mer än varannan elev får inte tillräckligt stöd i skolan (öppnar pdf i nytt fönster)

Presskontakt:
Hanna Bastrup, intresssepolitisk samordnare, hanna.bastrup@autism.se

Pressbilder:
Högupplöst bild: Gunilla Sundblad
Foto: Christina Teuchler

Högupplöst genrebild
Foto: Christina Teuchler