I foldern ges tips på hur både miljö och kommunikation kan anpassas så att barnet får rätt förutsättningar att kunna svara på frågor. Skriften kan vara en vägledning exempelvis för socialtjänst, polis eller LSS-handläggare som ska samtala med barn med autism.

Att föra samtal med barn med autism (öppnas i nytt fönster)