• 46 procent av elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan.
  • 49 procent saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Rapport medlemsundersökning skola 2016 (öppnar pdf i nytt fönster)