Mik och Äppelgiljotinen är en tecknad kortfilm producerad för Autism- och Aspergerförbundet. Filmens huvudperson Mik har autism. Det sägs inte i filmen att det är så, men vi känner igen flera tecken på det.

Filmen kan också ses tillsammans med ett barn med autism, på samma sätt som man kan läsa en bok om någon med autism. Psykologen Raelene Dundon som skrivit boken ”Prata med ditt barn om autism” säger att positiva böcker och filmer om autism kan vara ett sätt att visa barnet att det finns andra som har liknande utmaningar (och att det går att hitta strategier för dem), men att autism framförallt också kan innebära starka sidor - som till exempel att vara bra på att uppmärksamma detaljer.