Skolverkets statistik osynliggör elever med autism

2022-11-17 Skolverkets statistik visar att närmare 18 000 elever går ut 9:an utan behörighet till gymnasiet. Tyvärr osynliggörs elever med autism i denna officiella statistik, men Autism- och Aspergerförbundets skolenkät visar på kraftig överrepresentation.

Autism är inte orsak till våldsbrott

2022-11-07 Inför en kommande prövning i hovrätten har försvaret gått ut i media om att kalla ett expertvittne för att visa att den dömde personens autism i sig förklarar morden. Autism- och Aspergerförbundet vill med anledning av det understryka att autism i sig inte orsakar våldsbrott.

Förbundet välkomnar förslag om nationellt kompetenscentrum!

2022-10-31 Socialstyrelsen har presenterat ett förslag om hur ett nationellt kompetenscentrum för intellektuell funktionsnedsättning och autism kan se ut. Ett sådant kompetenscentrum är ett angeläget steg på vägen och förslaget bör omgående bli verklighet.