Är du själv intresserad av ett förtroendeuppdrag inom förbundet? Kontakta din distriktsförening och framför ditt intresse, det är föreningen som nominerar kandidater till förbundet.   

Distriktsföreningen skickar nomineringarna till valberedningen.

Nomineringar ska komma in till valberedningen senast den 15 januari jämna årtal.

 

Om förtroendevaldas uppdrag

Kontaktuppgifter till valberedningen.