I de flesta regioner krävs remiss från läkare för att komma till en neuropsykiatrisk utredning.  

Om det gäller barn eller ungdom (0 - 17 år) kan du kontakta barnavårdscentral, skolhälsovård eller BUP-mottagning (Barn- och ungdomspsykiatrin).   

Om det gäller vuxna (18 år och uppåt) kontaktar du läkare vid vårdcentral eller psykiatrisk öppenvård för en första bedömning och remiss till utredning. 

1177/Vårdguidens information om utredning (öppnas i nytt fönster)

Om diagnosmanualer och kriterier