LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Tvångsvård inom psykiatrin kan bli aktuellt om en person till exempel är psykotisk eller har självmordstankar. Om vård behövs dygnet runt på ett sjukhus kallas det sluten psykiatrisk tvångsvård. Ibland vårdas man inom det som kallas öppen psykiatrisk tvångsvård.

Det är chefsläkaren som beslutar om psykiatrisk tvångsvård. Om tvångsvården måste fortsätta längre tid än fyra veckor ska domstol pröva ärendet. 

Läs om rättigheter för patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin:

Socialstyrelsens material Dina rättigheter i tvångsvården (öppnar pdf i nytt fönster)

Civil Rights Defenders och RSMH:s handbok om mänskliga rättigheter inom tvångsvården (öppnar pdf i nytt fönster)

Vårdguiden/1177:s frågor och svar om rättigheter inom tvångsvården (öppnas i nytt fönster)

LVU, Lagen om vård av unga

LVU, är en tvingande lag. Om ett barn far illa av att bo hemma kan socialtjänsten mot barnets och föräldrarnas vilja placera ett barn i till exempel ett familjehem. För äldre barn kan ett HVB-hem vara aktuellt.

Missförhållandena ska vara så stora att det finns risk att barnets hälsa eller utveckling skadas. Det ska inte räcka med frivillig vård. 

Socialtjänsten utreder vilka behov den unge har. Det är sedan domstol som tar beslutet. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande ta beslutet om omhändertagande. Domstolen ska sedan ta ett beslut i efterhand.

Läs mer om LVU:

Om LVU på Koll på Soc webbplats (öppnas i nytt fönster)

Om LVU på Socialstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)

HVB, Hem för vård eller boende

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet där personer erbjuds omvårdnad och stöd i en hemlik miljö. På vissa HVB-hem erbjuds också behandling.

Det finns HVB-hem som riktar sig till unga och HVB-hem för vuxna. Placering på HVB-hem kan ske frivilligt eller via tvång via till exempel LVU .

Särskilda ungdomshem inom SiS

I vissa fall kan socialtjänsten placera en ungdom med stöd av LVU på ett särskilt ungdomshem. Särskilda ungdomshem drivs av SiS, Statens institutionsstyrelse. 

Under 2019 startade SiS ett pilotprojekt med särskild vårdavdelning för att möta kvinnors och flickors behov. Där ska det finnas kompetens och vård anpassad för individer med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, bland annat autism.

Läs mer om SIS:

Om vård av unga på SIS webbplats (öppnas i nytt fönster)

Läs om SiS satsning på att möta kvinnors vårdbehov (öppnas i nytt fönster)