Revisorerna granskar hur förbundsstyrelsen sköter förbundets ekonomi. De har även i uppdrag att se så att förbundsstyrelsens beslut stämmer överens med riksmötets beslut och förbundets stadgar. Vid verksamhetsårets slut ska revisorerna granska förbundets räkenskaper och skriva en revisionsberättelse.

Revisorerna väljs på riksmötet. 

Förbundet anlitar även en auktoriserad revisor, vilket är ett krav för att ta emot gåvor och statsbidrag.