Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen om säkerhetszoner, som ger polisen tillåtelse att visitera personer utan misstanke om brott.

Att mötas av plötslig och ofrivillig beröring kan vara särskilt obehagligt för personer med autism och utgör en allvarlig integritetskränkning. För många individer kan säkerhetszoner leda till en rädsla för att lämna sina hem, vilket i förlängningen kan begränsa människors möjligheter till social interaktion och deltagande i samhället.

- Att utsättas för oplanerade och oförutsägbara visitationer kan leda till överväldigande stress och ångest, och kan försvåra autistiska personers möjlighet att navigera i samhället på ett tryggt sätt, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism Sverige.

Dessutom finns en stor risk att personer med autism missförstås av polis som tolkar vissa beteenden som avvikande. Autistiska personer kan drabbas av panik och en del kan bli utåtagerande vid en oväntad konfrontation, vilket kan leda till att situationer eskalerar och missbedöms av polisen. Autism Sverige uppmanar riksdagen att noggrant överväga konsekvenserna av detta förslag och att ta hänsyn till behoven och rättigheterna för alla medborgare, inklusive personer med autism och andra funktionsnedsättningar.

Om autism
Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. Autism förekommer på alla nivåer av intellektuell funktion och språkförmåga och det finns stora skillnader mellan individer. Gemensamma kännetecken på autism finns inom två huvudområden: begränsning i social kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Ungefär en till två procent av alla barn och vuxna beräknas ha autism.

Om Autism Sverige
Autism Sverige arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för alla med autism. Förbundet samlar omkring 18 500 personer med autism, närstående och yrkesverksamma inom området. Autism Sverige påverkar beslutsfattare, sprider kunskap och skapar mötesplatser. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Bastrup, presskontakt på Autism Sverige
072 088 44 39, hanna.bastrup@autism.se

Pressbilder
Högupplöst bild: Camilla Rosenberg
Foto: Christina Teuchler