Resultaten från våra medlemsenkäter hjälper oss att visa beslutsfattare och politiker hur verkligheten för våra medlemmar ser ut! Det är ett viktigt verktyg i vårt arbete för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism och deras anhöriga.

Enkäterna hitta du via menyn.