Skolverket har en webbaserad utbildning som vänder sig till handledare, men som är bra för alla som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande att titta på. Ett avsnitt i utbildningen heter Handleda elever som behöver extra stöd. 

Skolverkets webbaserade utbildning till handledare (öppnas i nytt fönster)

 

Checklista och tips vid praktik

Checklista för arbetsgivare som ska ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning under arbetsplatsförlagt lärande.