Förbundsstyrelsen har ett strategiskt uppdrag och det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen ska bestå av lägst sju och högst nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande, första och andra vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter utses för en tid av två år.