Publicerad 2021-08-20 Altinget
Dags att alla barn får välja skola (altinget.se öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2021-06-03 i Svenska Dagbladet
Skrota systemet med tilläggsbelopp - låst artikel (svd.se öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2021-04-21, Altinget
Stödet till personer med autism har kraftigt försämrats under pandemin (altinget.se öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2021-01-21, Altinget
Utredningen ger inga svar på hur LSS ska stärkas

Publicerad 2020-11-19, Altinget, debatt
 
Publicerad 2020-10-21, Altinget, debatt
 
Publicerad 2020-10-07, Dagens samhälle, debatt
 
Publicerad 2020-09-29, Skolvärlden, debatt
 
Publicerad 2020-09-03, Dagens samhälle, debatt
 
Publicerad 2020-07-19,  Aftonbladet, debatt
 
Publicerad 2020-06-08, Dagens Samhälle, debatt
 
Publicerad 2020-03-25, Aftonbladet, nyheter
 
Publicerad 2020-03-24, Altinget, debatt
 
Publicerad 2020-03-04, Dagens samhälle, debatt
 
Publicerad 2020-02-27, Dagens samhälle, debatt
 
Publicerad 2020-02-12, Dagens samhälle, debatt
 
Publicerad 2020-02-11, Funktionsrätt Sverige m fl, pressmeddelande