Introduktion till LSS

Rebecca Tarabay, förbundsjurist på Autism Sverige, ger en introduktion till lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I filmen redogörs för paragraferna 1, 5 och 6. I filmen ges även kortfattad information om LSS-verksamhetens mål och kvalitet. 

Om LSS

I denna film beskriver Maria Sivall, förbundsjurist på Autism Sverige, de tio insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS har tio olika insatser om stöd som du kan ansöka om via kommun, region eller Försäkringskassan. De gör en bedömning av om det finns behov av insatsen. 

LSS är en förkortning för “lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.  

Mer information

Insatser enligt LSS

I LSS finns tio olika typer av stödinsatser. Läs mer om dem här.

Vem gäller LSS för?

För att ha rätt till en LSS-insats krävs att du tillhör en av lagens tre personkretsar.

Ansöka om LSS

För att kunna få en LSS-insats behöver du göra en ansökan. Läs mer om hur du ansöker och vad som händer sedan.