LSS är en förkortning för “lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.  

LSS har tio olika insatser om stöd som du kan ansöka om via kommun, region eller Försäkringskassan. De gör en bedömning av om det finns behov av insatsen. 

Om de tio LSS-insatserna

Vem gäller LSS för?

Ansöka om LSS