Sammanfattning av resultatet

  • Drygt sex av tio föräldrar svarar att deras barn inte har möjlighet att delta i fritidsaktivitet så som de önskar.
  • Bra ledare, kommunikation av barnets behov, tillgänglig och anpassad verksamhet är några vanligt förekommande svar på vad som gör det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.
  • Mindre grupper, anpassad verksamhet och mer kunskap är några vanliga svar på vad som hade kunnat göra det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.

Totalt har 1 380 personer som är medlemmar i Autism Sverige svarat på enkäten, som genomfördes den 9–20 december 2019. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur barn med autism upplever sin fritid. Resultatet presenterades i februari 2020 i samband med lanseringsseminarium för projektet Hela Spektrat i februari 2020.

Ta del av hela rapporten här