Aktivitetsersättningen ska vara  en “aktiv” försäkring, det innebär att du ska få insatser och stöd för att kunna börja arbeta eller studera. Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen för att du ska få rätt insatser. 

Du som är ung och behöver förlänga din skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan ansöka om att få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. 

Försäkringskassans information om aktivitetsersättning (öppnas i nytt fönster)

När du fyllt 30 år får du istället ansöka om sjukersättning.