Efter morden på två lärare på Latinskolan i Malmö dömdes den 18-årige gärningspersonen nyligen till livstids fängelse. I samband med att domen nu prövas av hovrätten har försvaret gått ut i media om att kalla ett expertvittne för att visa att den dömde personens autism i sig förklarar morden.

Vi vill med anledning av det understryka att det inte går att visa att autism i sig orsakar våldsbrott.

Forskning har inte kunnat påvisa någon generell förhöjd risk för våldsbrott vid autism. Autism är inte heller ett skydd mot risken att begå sådana brott. Svensk och internationell forskning visar att när personer med autism ändå begår våldsbrott finns andra riskfaktorer med i bilden.

Det är i stort sett samma faktorer som påverkar risken för våldsbrott oavsett om en person har autism eller inte. Det kan bland annat handla om överlappande psykiatriska diagnoser och socioekonomisk utsatthet. Att peka ut autism i sig som orsak till våldsbrott är alltså felaktigt.

Camilla Rosenberg, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet
Christer Nygren, vice förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet

2022-11-07

Ladda ner pressmeddelandet här (öppnar pdf i nytt fönster)

Källor:
Heeramun, Magnusson, Hellner Gumpert, Granath, Lundberg, Dalman, Rai. Autism and Convictions for Violent Crimes: Population-Based Cohort Study in Sweden. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Volume 56, Issue 6, 2017.

Collins J, Horton K, Gale-St Ives E, Murphy G, Barnoux M. A Systematic Review of Autistic People and the Criminal Justice System: An Update of King and Murphy (2014). J Autism Dev Disord. 2022 May 30. doi: 10.1007/s10803-022-05590-3. Epub ahead of print. PMID: 35637365.

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Bastrup, presskontakt på Autism- och Aspergerförbundet, 072-088 4439, hanna.bastrup@autism.se