Alternativ står för att stödet behövs genom hela livet, kompletterande betyder att stödet kan behövas under en tid i uppväxten eller i vissa situationer.

AKK kan användas i kommunikation med människor som behöver stöd i att använda och/eller förstå talat språk.

Mer information

Intervju om AKK med Gunilla Thunberg, logoped och docent