Alternativ står för att stödet behövs genom hela livet, kompletterande betyder att stödet kan behövas under en tid i uppväxten eller i vissa situationer.
AKK kan användas i kommunikation med människor som behöver stöd i att använda och/eller förstå talat språk.

Mer information

Intervju om AKK med Gunilla Thunberg, logoped och docent

Socialstyrelsens webbutbildning om AKK som kommunikationsstöd (öppnar socialstyrelsen.se i nytt fönster)