Tidningen Autism är Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning.

Tidningen ger ut fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften och skickas hem till dig. Om du inte är medlem men vill prenumerera på Tidningen Autism är priset 350 kr per år (fyra nummer). Vill du prenumerera mejlar du till: info@autism.se 

Vi vill gärna ha ditt bidrag!

Innehållet i Tidningen Autism bygger på att du som medlem bidrar med idéer, artiklar, insändare med mera. Det kan vara ett tips eller en idé om något vi kan skriva om. Det kan också vara något du skriver själv. Kanske om något du engagerar dig för eller vill dela med dig av. Du kan vara anonym och skriva under signatur, men redaktionen behöver känna till ditt namn och din adress.
 
Vi kan inte lova att alla insända bidrag får plats i tidningen.
Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera insänt material.

Skicka ditt bidrag till: redaktion@autism.se
eller
Tidningen Autism
Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
 

Redaktion

Redaktionen består av:
Mats Jansson, redaktör
Hanna Danmo, skribent
Christina Teuchler, foto & illustration
 

 

Vill du annonsera i Tidningen Autism?

Kontakta:
Anders Gimner
anders@businessfactory.se
070 865 36 03

Peter Edvall
peter@businessfactory.se
070 791 07 85

Här hittar du information om priser och annonsformat: Annonsering Tidningen Autism

Utgivningsdatum och materialstopp för annonsering (återkommande varje år)
Nr 1 ca 15 mars (sista materialdag för annons 15 februari)                     
Nr 2 ca 15 juni (sista materialdag för annons 15 maj)
Nr 3 ca 15 september (sista materialdag för annons 15 augusti)
Nr 4 ca 15 december (sista materialdag för annons 15 november)