Resultatet från Skolenkäten 2022 visar att 59 procent av elever med autism på högstadiet inte har godkända betyg i ett eller fler av ämnena svenska, engelska och matematik. Riksrevisionens nya rapport om Skolverkets statistikuppdrag ger ett flertal rekommendationer för att förbättra och utveckla statistiken utifrån samhällets behov.

– Vårt förbund är en av flera aktörer som sedan många år lyft behovet av nationell statistik som visar hur det går för elever med autism och andra funktionsnedsättningar. Det är uppenbart att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag. Eleverna får inte det stöd som de har rätt till enligt skollagen. Det behövs statistik som tydligt visar hur det ser ut och som kan vara underlag för att beslut och åtgärder, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande.

Att ta fram statistik om personer med funktionsnedsättning är dessutom ett åtagande enligt Funktionsrättskonventionen. Ett steg år rätt håll är utredningen Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet som tillsattes i juni i år. Utredningen som ska föreslå vilka typer av uppgifter som bör samlas in för att följa hur det går för elever med funktionsnedsättning i skolan ska redovisa sitt uppdrag hösten 2023.

– Vi ser positivt på den utredningen och hoppas på att den kommer ge kloka svar på hur statistiken kan tas fram. Den nuvarande regeringen bör omgående omsätta konkreta förslag i verklighet. Men det brådskar, elevers skolgång är här och nu. I avvaktan på att officiell statistik finns på plats kan Skolverket få tydligt uppdrag att sammanställa den forskning och statistik som finns att tillgå, exempelvis som underlag i kommande kvalitetsdialoger med skolhuvudmän. Vi bidrar gärna i dialogen kring detta, säger Camilla Rosenberg.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Minna Nyman Sabbadini, utredare Autism- och Aspergerförbundet, minna.nyman.sabbadini@autism.se eller,

Sofie Ekholm, presskontakt Autism- och Aspergerförbundet, sofie.ekholm@autism.se, 08-420 030 58

Pressbilder

Högupplöst bild: Camilla Rosenberg
Foto: Christina Teuchler