Ett sjukhus eller en vårdcentral kan för någon med autism vara en obegriplig eller skrämmande miljö. Särskilt om personen också har en intellektuell funktionsnedsättning. Tydliggörande hjälpmedel kan vara viktiga för att personen ska kunna vara trygg. Personer som känner patienten väl kan behöva finnas till hands som stöd och i dialog med sjukvårdspersonalen.

 

Åtta tips vid bemötande: 

  1. När det är möjligt, ge information i förväg

  2. Beskriv vem du är och vad du gör

  3. Använd konkret tydlig kommunikation

  4. Förvänta dig inte en typisk social kontakt

  5. Fråga specifikt efter vad du behöver veta

  6. Använd skriftligt stöd eller bildstöd

  7. Avsätt extra tid

  8. Ta alltid individuell hänsyn 

Åtta tips vid bemötande (öppnar pdf i nytt fönster)