Autism Sverige är en ideell organisation med cirka 19 500 medlemmar fördelade i 24 distriktsföreningar.

Vi sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vi arbetar för bättre levnadsvillkor för alla med autism. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.

Det här är Autism Sverige (öppnar pdf i nytt fönster)