Hur ansöker jag om LSS? 

 • Kontakta din kommun och fråga efter en LSS-handläggare
  Kommunen är skyldig att ge dig information och hjälp i frågor om LSS. Oftast ansvarar regionen för rådgivning och personligt stöd och kommunen för övriga insatser. Men det kan variera runt om i landet. Om du behöver stöd från både kommun och region är det kommunen som ansvarar för att samordna stödet. Om behovet av personlig assistans är mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som ansvarar.

 • Skriftlig ansökan
  Det går att göra både muntlig och skriftlig ansökan, men det är bra att göra den skriftligt. 

 • Beskriv vad du behöver hjälp med
  Om du till exempel söker ledsagarservice för att kunna delta i aktiviteter, beskriv på vilket sätt ledarsagaren behövs och hur många timmar i månaden du uppskattar att du behöver stödet.  

 • Bifoga intyg 
  Styrk din diagnos och vilka svårigheter du har i ansökan, till exempel med intyg från läkare, psykolog och arbetsterapeut.

Vad händer när jag lämnat in ansökan?

 • Bedömning av om du omfattas av lagen
  En handläggare bedömer om du tillhör någon av de tre personkretsarna. Om du har autism tillhör du personkrets 1.

 • Utredning och bedömning av din livssituation
  Handläggaren tar reda på vilka behov du har och om du kanske redan får den hjälp du behöver. I bedömningen ska stor hänsyn tas till dina egna önskemål och tankar.   

 • Beslut
  När kommunen är klar med utredningen och bedömning får du ett beslut. Alla beslut från kommunen ska vara skriftliga.

Om du får nej på ansökan

 • Om du får avslag på ansökan
  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.
 • Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL
  Om du inte får en LSS-insats har du möjlighet att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Läs om stöd du kan ansöka om enligt socialtjänstlagen under Ekonomi och Stöd i vardagen

Mer information:

Om att överklaga beslut om LSS

Fler tips vid ansökan 

Försäkringskassans information om personlig assistans för vuxna, mer än 20 timmar per vecka (öppnas i nytt fönster)

Försäkringskassans information om personlig assistans för barn, mer än 20 timmar per vecka (öppnas i nytt fönster)