Lägret är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg tillsammans, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situation. På lägren finns ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där de deltagare som vill kan delta.


Mer information om familjeläger 2024.

 

Om du har frågor om våra familjeläger är du välkommen att kontakta familjelager@autism.se