Lägret är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg tillsammans, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situation. På lägren finns ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där de deltagare som vill kan delta.


Mer information om familjeläger 2023.


Lägerkoordinator

Sedan 2017 arbetar Loes Vollenbroek, som själv har diagnos Aspergers syndrom, som lägerkoordinator för Autism Sveriges familjeläger.

Kontakt: familjelager@autism.se, 079-339 20 42