Lägret är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg tillsammans, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situation. På lägren finns ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där de deltagare som vill kan delta.

På grund av corona-pandemin ställde vi in samtliga familjeläger sommaren 2020. Familjer som fick plats 2020 kommer att ha förtur till familjeläger 2021. Det blir alltså ingen ny utlysning inför 2021.

Vi återkommer i slutet av 2021 med information om läger 2022.


Lägerkoordinator

Sedan 2017 arbetar Loes Vollenbroek, som själv har diagnos Aspergers syndrom, som lägerkoordinator för Autism- och Aspergerförbundets familjeläger.

Kontakt: familjelager@autism.se, 079 339 20 42