Inom Autism Sverige 24 distriktsföreningar pågår aktiviteter för medlemmar. Föreningarna sprider också kunskap om autism och påverkar beslutsfattare i sin kommun och region.

Föreningarna utser LSS-ombud, Skolombud och Autismombud som bevakar och påverkar arbetet.

Vill du vara med?

Verksamheten inom föreningarna bygger framförallt på ideellt engagemang. Om du har idéer och är intresserad av att bidra till arbetet är du välkommen att kontakta din närmaste förening.

Förbundets förtroendeuppdrag

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag inom förbundet? Kontakta din distriktsförening och framför ditt intresse. Det är distrikten som nominerar kandidater till förbundets förtroendeuppdrag.

Om förbundets förtroendevalda