För att kunna få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om elevens skolgång. Det gäller från kvartalet efter att eleven fyller 16 år.

Om eleven gör avbrott i studierna ska skolan anmäla det till Försäkringskassan.

Försäkringskassans blankett om förlängt barnbidrag (öppnar pdf i nytt fönster)