Föräldrar till barn med funktionsnedsättning är oftare arbetslösa, sjukskrivna och riskerar sämre fysisk och psykisk hälsa än andra föräldrar. Det kan vara svårt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning att hitta rätt stöd och det kan vara komplicerat att ansöka om vissa stödformer.

I projektet som Mona Pihl berättar om utvecklades en modell där en koordinator ger stöd till föräldrar och avlastar så att föräldrarna får chans att vara föräldrar, inte administratörer.

Projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning (öppnas i nytt fönster) är ett treårigt projekt mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen som startade i januari 2019.