Hand som pekar på affisch med bildschema

För att göra bildstöd kan du kan antingen ta egna bilder eller ta hjälp av exempelvis bildstödsresursen KomHit.

 

En hand håller i en samtalskarta

KomHit och bildstöd.se

På KomHits hemsida kan du skapa eget konto, ladda ner och göra egna bildstödjande material. 

Bildstöd. se webbplats (öppnas i nytt fönster)

Film om hur KomHits bildverktyg fungerar (öppnas i nytt fönster)


Stinas axel ska opereras

I foldern Bildstöd i sjukvården får du följa Stina i förberedelserna för en axeloperation. En viktig del i var det bildstöd som hennes mamma Eva Nordin-Olson tagit fram inför operationen. En engagerad personal och ett nära samarbete mellan hennes familj och sjukvården bidrog också till att Stina kände sig trygg och operationen gick bra.

Foldern Bildstöd i sjukvården (öppnar pdf i nytt fönster)