Kommunikationsansvarig för Autism Sverige håller en dator och en läsplatta i handen.

- En hög kognitiv tillgänglighet som inte tummar på uttrycket har varit högsta prio i arbetet med vårt nya namn och logotyp, berättar Sofie Ekholm, kommunikationsansvarig på Autism Sverige.

Arbetet började redan under framtagandet av Autism Sveriges webbplats där föreningen Begripsam var med från start som experter på kognitiv tillgänglighet.

- Om man tar med tillgänglighetsfrågan från början av ett projekt så kan man hitta lösningar på alla designproblem som uppstår. Då blir detta en utmaning för formgivaren och inte ett tvång som kommer in på slutet. Autism Sveriges webbplats är ett bra exempel där resultatet blev både tillgängligt, konceptuellt och visuellt starkt, säger Stefan Johansson, forskare inom kognitiv tillgänglighet och verksamhetsledare på Begripsam.

I arbetet med Autism Sveriges webbplats ledde Begripsam fyra testtillfällen då personer med autism testade förslag på design och funktioner. Metoden går ut på att alltid ha med personer som har kognitiva svårigheter i designprocessen. De pekar ut allt som kan skapa problem och har ofta idéer på lösningar att diskutera med designers och utvecklare. Dialogen med Autism Sveriges målgrupper fanns med under hela processen och har även legat till grund för arbetet med det nya namnet.

- Kognitivt tillgängliga plattformar är nödvändigt för vissa men bra för alla. Vi fick med oss så mycket av kontakten med våra målgrupper och det är väldigt kul att nu lansera ett namn och logotyp med hög kognitiv tillgänglighet. Vi är väldigt nöjda med resultatet och vill gärna inspirera andra, säger Sofie.

 

Fyra tips för att skapa tillgänglig och tydlig formgivning

 1. Var konsekvent
  Igenkänning är viktigt för många personer med autism var därför konsekvent vid användandet av illustrationer, funktioner och begrepp.
 2. Linjera objekt med varandra
  Många personer med autism fokuserar på detaljer och letar efter raka linjer och en tydlig struktur. Sträva därför att linjera bild- och textobjekt med varandra.
 3. Skapa lugn och ro
  Många personer med autism är känsliga för när det blir rörigt och när för många intryck konkurrerar med varandra. Här kan en designer skapa mycket med god typografi, val av färger och hur mycket luft och utrymme det finns på sidan.
 4. Ta hjälp av experter
  Ha dialog med målgruppen och efterfråga vad de behöver. Personer med autism uppmärksammar ofta brister i en design innan andra gör det vilket är bra att ta tillvara på tidigt i en designprocess.

 

Är det här bara bra för personer med autism?
Nej. Det här är bra för alla som vill att deras budskap ska nå fram. Det gynnar alla användare.

 

Om Autism Sverige
Autism Sverige arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism i alla åldrar. Förbundet samlar omkring 18 500 personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Autism Sverige sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser. Vårt mål är att samhällets olika aktörer ska anpassa utbildning, boende, sysselsättning och fritid för personer med autism.

Begripsam
Begripsam genomför tester för att förbättra tillgängligheten för produkter, tjänster, webbplatser och appar. Föreningens mål är att påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla oavsett förmåga. Begripsams spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Sofie Ekholm, kommunikationsansvarig Autism- och Aspergerförbundet, sofie.ekholm@autism.se, 08-420 030 58

Pressbilder

Högupplöst bild: Sofie Ekholm
Foto: Christina Teuchler