Autism Sveriges remissvar avseende Betygsutredningens betänkande:
Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper, SOU 2020:43

Autism Sveriges remissvar avseende betänkandet:
En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28

Autism Sveriges remissvar avseende betänkandet: Översyn av insatser enligt LSS SOU 2018:88

Autism Sveriges remissvar avseende delbetänkande: En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:42

Autism Sveriges remissvar avseende remiss: Stärkt kvalitet i fritidshem och pedagogisk omsorg SOU 2020:34

Autism Sveriges remissvar avseende promemoria: God och nära vård– en reform för ett hållbart hälso – och sjukvårdssystem SOU 2020:19

Autism Sveriges remissvar avseende promemoria: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:06

Autism Sveriges remissvar avseende promemoria: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

Autism Sveriges remissvar avseende promemoria: Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH)