En del av de som tidigare fått aspergerdiagnos föredrar att fortsätta att använda det namnet. I vissa sammanhang förekommer därför namnet Aspergers syndrom fortfarande, omväxlande med autism eller autismspektrumtillstånd. 

Bakgrund om Aspergers syndrom 

Redan på 1980-talet gjordes förslag till diagnoskriterier för Aspergers syndrom, men det var i början av 1990-talet som det blev en av flera autismdiagnoser i internationella diagnossystem. Det som var tänkt att skilja diagnosen från annan autism var att det vid en aspergerdiagnos inte skulle finnas någon intellektuell eller språklig nedsättning eller avvikelse. Diagnosen bidrog de följande åren till mer uppmärksamhet och forskning om autism hos barn, unga och vuxna med typisk eller hög begåvning.  

Diagnosen fick sitt namn efter den österrikiske barnläkaren Hans Asperger (1906 - 1980). 

Diagnoserna slogs ihop 2013

Men autism handlar inte om intellektuell eller språklig förmåga utan finns på alla språk- och begåvningsnivåer. Forskning och erfarenhet visade med tiden att det inte gick att dra några gränser mellan olika autismdiagnoser. Det gick inte att skilja Aspergers syndrom från autism hos personer utan intellektuell funktionsnedsättning. 2013 slogs därför autism, Aspergers syndrom och atypisk autism samman till diagnosen autism. Förändringen genomfördes i den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5 som är den mest använda. 

Om autism

Om diagnosmanualer och kriterier