Förbundet arbetar på flera olika sätt för att påverka beslutsfattare:

  • Vi undersöker levnadsvillkoren för våra medlemmar genom medlemsenkäter.

  • Vi tar fram rapporter. Se exempelvis Förlorade år.

  • Vi skriver remissvar på statliga utredningar för att påverka lagstiftningen.

  • Vi skriver debattartiklar för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare om förbundets frågor.

  • Vi skickar skrivelser och har möten med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare för att uppmärksamma dem på våra medlemmars levnadsvillkor.