Människor uppfattar och ser på begrepp på olika sätt. Synen på och innebörden i begrepp kan förändras över tid. Det finns sällan ett absolut rätt eller fel i valet av begrepp och ord.