Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Några exempel är: Timstock eller timetimer, tyngdtäcke, hörlurar, whiteboard och påminnelser i mobiler. 

Habiliteringen i regionen kan hjälpa dig att prova ut hjälpmedel. Det varierar dock mellan regionerna vilka hjälpmedel som erbjuds. 

För elever är skolan ansvarig för att erbjuda de hjälpmedel som behövs. 

För dig som arbetar finns det möjlighet att få bidrag till arbetshjälpmedel.

 

Läs om olika bildstöd här.

Läs om Alternativ kompletterande kommunikation här.