Syftet med det kommunala aktivitetsansvaret är att ge ungdomen stöd för att slutföra gymnasiet eller hitta annan sysselsättning. Stödet ska individanpassas.

Stödet är frivilligt för ungdomen. Kommunen ska ha rutiner för att ta kontakt med unga som berörs och även att följa upp de som först tackat nej.

Kommunen kan ge ekonomiskt stöd till ungdom som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, exempelvis motsvarande studiebidraget. Men det är upp till varje kommun att bestämma om.

Kommunernas aktivitetsansvar står i skollagen.

För att hitta kontaktuppgifter till det kommunala aktivitetsansvaret i din kommun söker du på kommunens webbplats.

Skolverkets information om kommunalt aktivitetsansvar (öppnar skolverket.se i nytt fönster)