Kontaktpersonen kan bidra till att bryta isolering genom umgänge, till exempel genom att hjälpa dig att komma iväg på fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen bör också i viss mån kunna hjälpa dig i olika praktiska situationer, till exempel att handla, komma till tals och i kontakter med myndigheter.

Du har möjlighet att ge förslag på kontaktperson i ditt nätverk, men det vanligaste är att du matchas med en person. Du ska själv tacka ja till förslaget.

Att vara kontaktperson är ett ideellt uppdrag, men vanligtvis får kontaktpersoner ett mindre arvode och ersättning för omkostnader i samband med uppdraget. Kontaktpersonen har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om dina personliga förhållanden.

Det är kommunens LSS-handläggare som tar emot din ansökan. I vissa kommuner är det företag som ansvarar för att rekrytera och utbilda kontaktpersoner och stödfamiljer.

Kontaktperson och stödfamilj är en stödinsats enligt LSS.

Läs mer om att ansöka om LSS-insats här.

 

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen 

Även utan diagnos är det möjligt att ansöka om kontaktperson och kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen. Du kontaktar då kommunens socialtjänst.