Rätten till skolskjuts gäller dock inte om eleven valt en annan skola än den där kommunen skulle ha placerat eleven. Elevens hemkommun ska göra en bedömning av behovet i varje enskilt fall.

Beslut om skolskjuts kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Skolverkets information om skolskjuts (öppnas i nytt fönster)