Auktoriserad revisor
Malin Nilsson, BDO Stockholm

Lekmannarevisor
Mats Lundgren, Distrikt Södermanland