• möjlighet att engagera dig på det sätt som passar just dig
  • möjlighet att delta och bidra till de aktiviteter som ditt distrikt anordnar, till exempel föreläsningar, badbesök, cafékvällar, träffgrupper och läger 
  • möjlighet att vara med och påverka vilka frågor ditt distrikt och förbundet ska driva  
  • subventionerade priser på Autism- och Aspergerförbundets konferenser
  • Tidningen Autism som kommer med 4 nummer per år
  • möjlighet att teckna försäkring via UNIK Försäkring

 

Familjemedlemskap

Alla i familjen som vill delta vid aktiviteter behöver vara registrerade familjemedlemmar. Läs om hur du lägger till familjemedlemmar.

Läs mer om distriktsföreningarnas verksamheter här