• möjlighet att engagera dig på det sätt som passar just dig
  • möjlighet att delta och bidra till de aktiviteter som ditt distrikt anordnar, till exempel föreläsningar, badbesök, cafékvällar, träffgrupper och läger 
  • möjlighet att vara med och påverka vilka frågor ditt distrikt och förbundet ska driva  
  • subventionerade priser på Autism Sveriges konferenser
  • Tidningen Autism som kommer med 4 nummer per år
  • möjlighet att teckna försäkring via UNIK Försäkring


Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för huvudmedlem varierar mellan 210-320 kronor per år beroende på distriktsförening. Verksamheter betalar mer. 

Hushållsmedlemskap kostar 25-50 kronor per år och per person.

Läs mer om medlemsavgifter på distriktsföreningarnas webbplatser.


Hushållsmedlemskap

Hushållsmedlemskap är aktuellt för personer som bor i samma bostad som huvudmedlem. Alla i familjen som vill delta vid aktiviteter behöver vara registrerade hushållsmedlemmar. Läs om hur du lägger till hushållsmedlemmar.

Läs mer om distriktsföreningarnas verksamheter här