Boendestöd

Stöd i den egna bostaden kallas ofta boendestöd. Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att underlätta för individen att hantera sin vardag. Exempelvis kan boendestödjare ge stöd i att tvätta, städa och laga mat. Boendestöd kan även ge stöd i aktiviteter utanför hemmet såsom att göra ärenden och att ta kontakt med myndigheter eller sjukvård. 

För att boendestödet ska fungera bra behöver boendestödjaren och den som får stödet få en fungerande relation. Det är viktigt med kontinuitet och att ha en eller ett fåtal personer som boendestödjare. Boendestödjare gör saker med och inte åt personen som behöver stödet.

Hemtjänst

Även hemtjänst kan vara ett alternativ för stöd i den egna bostaden för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om personlig omvårdnad och kan exempelvis vara hjälp med att duscha, social samvaro och hjälp med matlagning.


Vart vänder jag mig för ansökan?

För att få boendestöd och hemtjänst ska en bedömning av ditt behov göras. För att ansöka om boendestöd och hemtjänst, vänd dig till din kommun. Stödet regleras i socialtjänstlagen. 


Boendestödsboken - vuxna med autismspektrumtillstånd

Boken är utgiven av Autism Sverige år 2009. Boken är ett praktiskt verktyg för personal som arbetar med vuxna personer med autismspektrumtillstånd. Författare Anna Sjölund & Susanne Bejerot. 

Boken går att ladda ner kostnadsfritt via länken nedan.

Ladda ner Boendstödsboken (öppnar pdf i nytt fönster)

 

Mer information

Mer om boendestöd och hemtjänst på Kunskapsguidens webbplats (öppnas i nytt fönster)