Webbplatsen vänder sig till:

  • elever/studenter med autism eller adhd som ska välja utbildning eller yrke

  • studie- /yrkesvägledare

  • personal inom elevhälsan eller vårdnadshavare/anhöriga.

JobbafriskNPF är framtagen i Region Stockholm. Det är en del i projektet ”Digitalt kunskapsstöd för studie- och yrkesvägledning av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ” som leds av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). 

Läs mer på JobbafriskNPF (öppnar jobbafrisknpf.se i nytt fönster)

CAMM:s rapport om Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar