– Vi är inne på vårt första år med att arbeta så här planerat och strukturerat kring rekrytering och samordning, berättar Magdalena Kydd som är anställd på Autism Stockholms läns kansli. Hon är volontärsamordnare och uppdragsansvarig för volontärssatsningen.

– Vi utvärderar efter hand och hoppas utveckla det till något riktigt bra och välfungerande där volontärer trivs och vill fortsatt bidra. Utan deras insatser skulle vi inte kunna påverka beslutsfattare, sprida information och skapa mötesplatser i den utsträckning som nu är möjlig.

Magdalena betonar att föreningen finns för, med och på grund av sina medlemmar.

– Det finns så otroligt mycket erfarenheter, kunskaper och bra idéer därute - tillsammans blir vi starkare!

Hittills har ett 30-tal personer anmält intresse för att engagera sig som volontärer via ett formulär på föreningens webbplats. Det är främst personer med autism och närstående, men även yrkesverksamma. Deras svar i formuläret hjälper föreningen att bemöta dem och tillvarata deras förmågor så bra som möjligt.

Det finns flera olika sätt att engagera sig. Till exempel att leda eller hjälpa till vid föreningens aktiviteter, bevaka sakfrågor och representera föreningen i olika råd. Vad som passar bäst beror på personens önskemål, kunskap, erfarenhet och den tid hen har till sitt engagemang.

Alla volontärer får introduktion till föreningsarbetet i stort och till sitt eget uppdrag. Magdalena och hennes kollegor på föreningens kansli finns till hands vid behov. Stödet ser olika ut för olika personer och uppdrag.

Hon och Marita Jacobson, kansliansvarig, har fått flera utbildningar av Volontärbyrån och inspirerats av erfarenhetsutbyte med andra organisationer.

Volontärerna träffas vid två tillfällen per år för att följa upp sitt arbete, få stöd och utveckla arbetet.

– Här finns stor förbättringspotential och vi lär oss efter vägen, säger Magdalena.

Föreningens verksamhet har förändrats till det bättre sedan de aktivt börjat rekrytera volontärer.

– Vi kan nu erbjuda fler aktiviteter och mötesplatser, vara med i fler påverkansgrupper och sprida mer kunskap om autism!

Olika sätt att engagera sig:

  • Hjälpa till vid tillfälliga aktiviteter och konferenser.
  • Leda eller hjälpa till vid regelbundna möten och aktiviteter.
  • Bevaka exempelvis skol- eller LSS-frågor.
  • Representera föreningen i lokala råd.

Tips till andra föreningar som vill rekrytera volontärer:

  • Utse en ansvarig.
  • Precisera vad det finns för uppdrag.
  • Fundera på hur idéer kan kanaliseras och hur engagemanget kan bibehållas om det tar tid att hitta personer eller uppdrag.
  • Utvärdera efter hand.

Text: Hanna Danmo