Under 2021 prioriteravi dessa områden i vårt påverkansarbete: hälsa- och sjukvård, LSS och skolaSå här tycker vi i korthet. 

Hälsa och sjukvård  

Personer med autism: 

  • ska ha tillgång till vård som är anpassad efter behov samt få ett gott bemötande och förståelse. 
  • ska få habiliterande stöd vid behov 
  • ska inte drabbas av psykisk ohälsa. 

LSS  

  • LSS-lagstiftningen ska värnas och förstärkas istället för att urholkas. 
  • Ökad kompetenhos chefer och anställda inom LSS-verksamheter samt hos de som beslutar om insatserna.  
  • Under 2021 arbetar vi särskilt med att driva frågan om ett kompetenslyft inom LSS-boenden.  

Skola  

  • Barn och elever med autism ska klara sin skolgång, samt få det stöd och de anpassningar de behöver. 
  • Skolpersonal ska ha kompetens om autism och förståelse för vilka konsekvenser autism har i skolan.
  • Under 2021 arbetar vi särskilt med att lyfta vikten av en fungerande skolmiljö för barn och elever med autism.