Anpassad grund- och gymnasieskola är till för de elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Elever med autism utan intellektuell funktionsnedsättning går i vanlig grundskola.

Frågan om eleven ska tas emot i anpassad skola eller inte prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i anpassad skola ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Det finns anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.

Kan föräldrar bestämma om barnet ska gå i anpassad skola?

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i anpassad skola, ska barnet gå i vanlig grundskola. Ett barn får dock tas emot i anpassad skola utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Beslut om mottagande i anpassad skola kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Skolverkets information om anpassad grundskola (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information om anpassad gymnasieskola (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets broschyr om anpassade grundskolan som riktar sig till vårdnadshavare (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information om namnbytet till anpassad skola (öppnas i nytt fönster)