Sammankallande
Lena Pettersson
Värmland, Vålberg
073-9430 773
torgilsrudlena@gmail.com

Ledamöter
Marie Perman
Jämtland, Östersund
070-302 2500
marie_perman@hotmail.com

Take Aanstoot
Östergötland, Linköping
Skype: storklompen Facebook: storklompen
070-52 56 972
take@aanstoot.se

Eva Zryd
Kalmar, Västervik
070-872 10 15
eva.zryd@gmail.com