På alla högskolor och universitet finns en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd. Dit kan du som student med funktionsnedsättning vända dig för att diskutera vilket stöd eller vilka anpassningar du kan ha behov av. Det kan till exempel vara anteckningshjälp, en mentor eller extra handledning. Det är bra att kontakta samordnaren i god tid innan studierna påbörjas.

Det finns ofta möjlighet till alternativ examination, till exempel muntliga tentor eller möjlighet att tentera i avskildhet. Samordnaren kan hjälpa till att föreslå alternativ examination, men det är kursansvarig eller examinerande lärare som avgör vilket pedagogiskt stöd vid examination som är möjligt.

Mer information och kontaktuppgifter bör du kunna hitta på din högskola/universitetets webbplats. 

Längre studietid

Om du behöver längre studietid på grund av funktionsnedsättning kan det finnas möjlighet att studera med långsammare takt men med samma studiemedel som för högre takt.

Centrala studiestödsnämnden, CSN:s, information om studier i långsammare takt (öppnas i nytt fönster)