I filmen beskriver förbundsjurist Maria Sivall vad merkostnadsersättning är. Filmen är tre minuter lång.

Du kan få merkostnadsersättning om du:

  • har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader
  • har merkostnader på minst 13 125 kronor per år på grund av funktionsnedsättningen
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Att ansöka om ersättning från Försäkringskassan

Rebecca Tarabay som är förbundsjurist beskriver hur du ansöker om ersättningar (till exempel merkostnadsersättning eller omvårdnadsbidrag), vad som händer när du ansökt och hur du vid behov överklagar beslut.


Vart vänder jag mig?

Du ansöker om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan.


Mer information

Försäkringskassans information om merkostnadsersättning för vuxna (öppnas i nytt fönster)

Försäkringskassans information om merkostnadsersättning för barn (öppnas i nytt fönster)

1177/Vårdguidens information om merkostnadsersättning (öppnas i nytt fönster)