I filmen beskriver förbundsjurist Maria Sivall vad merkostnadsersättning är. Filmen är tre minuter lång.

 

Du kan få merkostnadsersättning om du:

  • har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader
  • har merkostnader på minst 11 900 kronor per år på grund av funktionsnedsättningen
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Vart vänder jag mig?

Du ansöker om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan.

Försäkringskassans information om merkostnadsersättning för vuxna (öppnas i nytt fönster)

Försäkringskassans information om merkostnadsersättning för barn (öppnas i nytt fönster)

1177/Vårdguidens information om merkostnadsersättning (öppnas i nytt fönster)