År 2017 skickade Autism- och Aspergerförbundet ut en medlemsenkät med frågor om LSS. Undersökningen visade bland annat att: 

  • 4 av 10 är missnöjda med det stöd de får från samhället 
  • Endast 57 % är nöjda med sina LSS-insatser. 
  • Nästan en fjärdedel av de tillfrågade behöver ekonomiskt stöd, som i de flesta fall kommer från anhöriga. De som står utan detta stöd lever under existensminimum. 

Rapport - Medlemsundersökning om LSS-insatser (öppnar pdf i nytt fönster)