2023 "Autism – då, nu och framåt"

2022 Digital konferens med tema skola

2021 Digital konferens med tema arbete

2020 Digital konferens om autism

2019 Ingen rikskonferens

2018 Flickor och kvinnor med autism

2017 Lyfta upp eller trycka ner? Verktyg för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism

2016 Lyfta upp eller trycka ner? Verktyg för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism

2015 Lyfta upp eller trycka ner? Verktyg för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism

2014 "Hemmasittare"

2013 Arbete och daglig verksamhet

2012 Ung med autism eller Aspergers syndrom – att rusta för livet

2011 Problemskapande beteende – hur kan man med autismspecifika kunskaper förebygga och hantera svåra situationer

2010 Att bli vuxen

2009 Boende och fritid för vuxna med autism eller Aspergers syndrom

2008 En skola för alla? Hur få en fungerande skolgång för elever med autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd?

2006 Tidig diagnos och tidig intervention

2004 Autism och Aspergers syndrom – Relationer och Sexualitet

2003 Autism och Aspergers syndrom – Arbete, Daglig verksamhet och Studier

2002 Autism och Aspergers syndrom i kombination med andra neuropsykiatriska funktionshinder, syndrom, fysiska och psykiska sjukdomar, synskador, hörselskador, utvecklingsstörningar, perceptionsstörningar, epilepsi och språkstörningar

2000 Forskning – Fokus på autism

1999 Kommunikation – att förstå, utveckla och förbättra kommunikation

1998 Personer med autism på tidig utvecklingsnivå

1998 Att förstå och hjälpa personer med högfungerande autism

1997 Personer med autism på tidig utvecklingsnivå

1996 Hand in Hand with Rett syndrom

1995 Arbete för vuxna med autism

1994 Mot nya kunskaper (tillsammans med Gävle särskolor)

1994 Aspergers syndrom

1993 Aspergers syndrom

1992 Vuxna med autism

1991 Vuxna med autism

1990 Undervisning av elever med autism

1982 Samordning av insatser för barndomspsykotiska